images/logo_poursina/logo_loading_poursina.png

محدود کننده

تکنیک شناسایی محدودکننده‌ها

محدودکننده‌ها را شناسایی کنید،

بررسی کنید و ببینید چه عواملی مانع درس خواندن شما می‌شود.

مطمئن باشید بعد از بررسی متوجه خواهید شد که 80% این عوامل از خودتان نشئت می‌گیرد

و تنها 20% عوامل خارجی هستند که در برابر آن 80% بسیار بسیار ناچیز است.

پس از آن، تک تک محدودیت‌ها را بررسی کرده و ببینید چگونه می‌توانید آن‌ها را برطرف کنید.

محدودیت یک دانش‌آموز ممکن است بیرون رفتن و گردش با دوستان باشد.

محدودیت دانش‌آموز دیگر ممکن است استفاده‌ی مداوم از تلفن همراه باشد و... .

وقتی ارزش و مطلوبیت نهایی این محدودیت‌ها را با ارزش و مطلوبیت نهایی رسیدن به رشته و دانشگاه مورد علاقه‌تان مقایسه کنید،

درمی‌یابید که حذف کردن این محدودیت‌ها چه‌قدر به نفعتان است.

 

 

"موفقیت در زمین نخوردن نیست، موفقیت در برخاستن از زمین است."

برای ارتباط با ما ، فرم در خواست تماس را پُر کرده و منتظر تماس ما باشید

فرم درخواست تماس

Provide us with your phone number

فرم درخواست تماس

فرم درخواست تماس شما با موفقیت ارسال شد

بالا