images/logo_poursina/logo_loading_poursina.png

آغاز مهم تر

نیم سال دوم، آغازی مهم تر توجه

ذخیره در حافظه

چگونه درس‌ها را در حافظه‌مان

روش مطالعه PQRST

زمینه روان‌شناسی "هیلگارد"

روش مطالعه درس ادبیات

ادبیات کنکور شامل 4 بخش

روش مطالعه درس زبان انگلیسی

مطالعه زبان انگلیسی

روش مطالعه درس زیست شناسی

دو روش جالب مطالعه ی زیست شناس

روش مطالعه درس شیمی

روش خواندن و فهمیدن شیمی

روش مطالعه درس عربی

عربی در حالت کلی 3 قسمت مهم دار

روش مطالعه درس فیزیک

در امتحانات از دو بخش تشکیل می

کاهش انگیزه

روش های رفع کاهش انگیزه و ساعت

محدود کننده

تکنیک شناسایی محدودکننده‌ها

نمونه سوالات درس شیمی

نمونه سوالات درس شیمی

وسواس

وسواس در مطالعه چیست؟

برای ارتباط با ما ، فرم در خواست تماس را پُر کرده و منتظر تماس ما باشید

فرم درخواست تماس

Provide us with your phone number

فرم درخواست تماس

فرم درخواست تماس شما با موفقیت ارسال شد

بالا